“Torņakalns... Šajās klusajās Pārdaugavas ieliņās gleznoja Kārlis Indriķis Veitners. Bērni steigšus cits citam padeva ziņu: “Mākslinieks glezno!” Sākumā skriešus, tad lēnām, deviņus lokus apkārt mezdami, tuvojāmies. Viņš nekā nemana. Skatās ar tādu lietišķi domīgu skatienu starp māju ielas pretējā pusē un savu molbertu. Ne īsti uz ziedošo kastani, ne īsti gaisā. Tādu 50.gados mēs, Pārdaugavas bērni, redzējām Kārli Veitneru.”

                                                                                                   Mākslas zinātniece Dzintra Andrušaite

Kārlis Veitners (1907 - 1994)